atskaņu dienasgrāmata : durvis pilnas ūdenskritumiem

vingrotājs aleluja

viņš ar nopūtām vingro kā cilpām/ viņš mūs nedzird – mēs viņam svilpām/ viņš no pienenēm taisa sieru/ zina Dievu un viņa mieru

viņam nospļauties kuri vinnēs/ labo meitenes seju kas pinnēs/ ne ar fotošopu bet vārdu…/ viņš līdz mūžībai negriezīs bārdu

viņš zin visu bet vēl it kā lasa/ smaida vien ja kāds kaut ko prasa/ viņā klusums ir milzīgs kā mēness/ viņš liek vāzēs gan puķes gan sēnes

viņš nav traks tikai brīvāks un citāds/ viņš ir bībele visa ne citāts/ Dieva radīts – ne homo erectus/ un uz golgātu iet ne uz sektu

viņa tautība nenosakāma/ viņa pagātne – skrandaina dāma/ sāp tam viss ko darījis sliktu/ būtu cits viņš ja pagātnē tiktu

kad pie viņa reiz ciemoties kāpu/ kāpņu telpā es redzēju lāpu/ tādu lielu kā saulespuķi/ līdzās večuku ragiem un kruķi

kas tu esi (vaicāju) velis?/ večuks teica: nē – feldfēbelis…/ viņš mūs izdzina kāpņu telpā/ Dieva dvaša ir viņa elpā…

viņš uz balkona margām vingro/ viņš vairs nemaina režīmu stingro/ krīt no sāpēm no prieka lēkā/ nekrīt izmisumā vai grēkā

viņš nav eņģelis – viņš ir ticīgs/ ne pret vienu nav vēss vai nicīgs/ tikai smaida un ģībdams smejas/ lasot mākslīgo dzejnieku dzejas

piedziedājums: viņš  ir dzejnieks kas upenes lasa/ šķirsta upeņu lapas kad rasa/ viņa dzīvības koks ir tūja/ vienmēr dungo viņš – aleluja

kaspars dimiters
dziesmu rakstnieks

Zuda Latvija, no Dieva kad atvija.
Atskanēs e pastā
Sejas griķenei
Google +
Iečivini
SHARE
YouTube