Uz zūdošā sliekšņa

How To Disappear Completely – Mer de Revs II

Perversas baudas un mantkāres lutekļi! Čila, kaifa un transa jutekļi! Šodien jūs miesa – rīt kosmiski putekļi. Nograuti visi dievišķie likumi. Piesmieti svētie un senču tikumi. Tronī cannabis, tatoo un plikumi. Popi un popkorni pāvesta pavesti. Melnie ar baltajiem ragos savesti. Trampa, Čenuna lāsti kā nāvesti. Vakar vēl plātīzers, mutīgais blēņotājs, šodien rudais jau kodolsēņotājs, pasauli pelnu plēnēs plēņotājs. Tici, ja rādās, ka draudi mitēsies, ka reklāmu mantras mūžīgi citēsies, ka karš ies pensijā un nāve bitēs ies. Bērns krāso skeletu, sauc to par dzīvību. Māte lūdz debesīm nāvi kā brīvību. Sauc sirdsapziņu par satelītšķīvību. Eņģeļu asaras krusā jau zilgojas. Dzīvnieki kosmosā paglābties ilgojas. Pļavas debesīs projām smilgojas. Drīz kodolziema. Snigs dvēseles šķaidītas. Aizsnigs taciņas, bērnībā skraidītas. Ar nāvi tiks nākotnei dzīvības svaidītas. Paliks vien dadži un daži kā liesmiņas. Cieši viens otrā, kā notis iekš dziesmiņas. Liksies pēc šausmām viss sīkas briesmiņas. Izgaisīs bažas, domas visstraujākās. Lietus pilienus bērni tad saujā krās. Dažus un skaistus ziedus tie Gaujā klās. Vīri, kas izdzīvos, nebūs vairs bābīgi. Mīlēs sieviņas, vairosies dabīgi. Nečīkstēs dzīvie: nav naudas… iet čābīgi… Atmiņas netīrās nožēlā retinu. Nedzimu es lai kļūtu par kretīnu. Kristu man vajag, ne ibumetīnu.

Zuda Latvija, no Dieva kad atvija.