atskaņu dienasgrāmata : vingrotājs aleluja

Sabiedrībai, kurai ne dzejnieki, bet politiķi ir “viedoņi”, nekad nebūs Raiņi, Čaki, Vācieši, Ziedoņi.

Reiz tauta dzejniekus godāja kā viedākos viedoņus. Godāja Čakus, Porukus, Raiņus, Vāciešus, Ziedoņus. Daudzskaitlī tālab, ka katrs godāja Ziedoni savu. Katram bija savs Poruks, Čaks, Vācietis. Katrs savam dzejniekam rūpēja godu un slavu. Pirms divdesmit pieciem, dzeju pret mantkārību mija. Par dzeju, tautu, Latviju nu droši var teikt “bija”. Sabiedrībai, kurai ne dzejnieki, bet politiķi ir “viedoņi”, nekad nebūs Raiņi, Čaki, Vācieši, Ziedoņi.

Zuda Latvija, no Dieva kad atvija.
Atskanēs e pastā
Google +
http://kasparsdimiters.lv/sabiedribai-kurai-ne-dzejnieki-bet-politiki-ir-viedoni-nekad-nebus-raini-caki-vaciesi-ziedoni
Iečivini
SHARE
YouTube