Revolūcija

Vietā, kur klauni žūpoja, Kāds debesi ielieca, šūpoja. Nu pūpoli palos pacelsies. Tauta gulošā sacelsies. Pavardos metīsies, kamīnos. Ceļus ar mīnām samīnos. Vainīgos kaus un spridzinās. Silts asiņu lietutiņš smidzinās. Plikpauri parūkās pūkainās sodīs sieviņas cūkainās. Jaunas apņems un dievinās, drāzīs kā zīmuļus – tievinās. Līdz portālos estētu pakaļas vienotā važā sakaļas. Kalēji ordeņiem rotāsies. Nabagi slienāsies, gļotāsies. Revolūcija puķainā – nevīrišķīgā un skuķainā, masu dusmību remdinās, maigākus ierēdņus dzemdinās. Tos panesīs kādu dekādi. Pēc tam brēks tiem atkal: re, kādi! Auros, ka ticība zaudēta. Jauna tiks atriebe draudēta. Nesen vēl karsti godātos, slīcinās tauta podā tos. Jaunas asinsis pludinās, sensenās vaimanas sludinās. Cīņā gan streļķis, gan Rainis ies. Šūposies viss, bet ne mainīsies. Vaicās bērns: kāpēc tā šūpoja? Tāpēc, ka klauni žūpoja.

Zuda Latvija, no Dieva kad atvija.