Punkts

Ledaini eži miglā un nami. Miers, kļauts pie zemes, dziest nemanāmi. Austiņas ausīs un decibeli. Pasaules gals – viens klikšķis ar peli. Frizūru džungļi un bārdāju ciņi. Viņi ir citi. Viņi nav viņi. Skatās vēl, smejas, bet vienādi vārgi. Aizbēgt no sevis izmaksā dārgi. Ceļu pie sevis Dievs atklāj par velti. Vajag vien mežu, pļavu un telti. Pilsētu augoņi krāšņuma strutās. Skatlogi, smadzenes montāžas putās. Betija lillā. Sintija zila. Smaka no viņas. Smarža no sila. Krustcelēs stāvi. Sils mūžību tvaiko. Betija paģēr un Sintija ‘laiko’. Bariem ap betijām lēmēti kvernam. Miroņa mērķis – mirt postmodernam. Simtstāvu kapsētās, standarta zārkos mācāmies rīkles viens otram pārkost. Viedokļi, vielas, tiesības, šķēpi ģimenes graiza. Līst asins. Snieg kvēpi. Visu drīkst pieļaut – tā parlaments lēmis. Vem, vem, vem, vem, vem, ja vēl neesi vēmis. Zinu, viss visiem sen rakstās par garu. Drīz liksim punktu, ko sauksim par karu. Maizei augs cena, bet mieram vērtība. Ne miesa, bet dzīvība kaila būs ērtība.

Zuda Latvija, no Dieva kad atvija.