atskaņu dienasgrāmata : durvis pilnas ūdenskritumiem

plakāta skice: ‘mandalay-bay-dvēselēm’

plakāta sikce: ‘m a n d a l a y – b a y – d v ē s e l ē m’

Country pļava. Tips pa ziediņiem šauj. Ko esam pieļāvuši, Dievs to piedzīvot ļauj. Krīt mātes un meitas, krīt tēvi un dēli. Pat zeme vairs nevaid, vien Debesis žēli. Viss mainās tik strauji, tik reaktīvi. Cilvēki visi ar visu dzīvi. Rietumu vērtības, kuras tā plātīja, dur, spridzina, šauj mūs. Demokrātija. Tā katru grib apsēst, padarīt traku. Tik vairāk un vairāk ir maniaku. Tos, kas pie svētuma turas un tikuma, tā izsmej vai noliek ārpus likuma. Mediju gars ar savām pēdējām ziņām pārvērš mūs rumpjos bez sirdsapziņām. Dievs dabā mūs, darbā un kultūrā lika. Nāve tam visam – politika. Soģu gars pūļa dvēseles vanda. Politika ir ļaunuma propaganda. Dieva Vārds degradēts, Kristus nav modē. Cilvēks kļūst dēmons, vārds pārvēršas lodē. Dievam, ne grēkam, ja valdīt ļautu, Lasvegasā salūtu, ne cilvēkus šautu. Par vēlu vienmēr to apcerēt, pētīt. Tādus mūs Dievs ne glābt var, ne svētīt.

Zuda Latvija, no Dieva kad atvija.
Atskanēs e pastā
Sejas griķenei
Google +
Iečivini
SHARE
YouTube