atskaņu dienasgrāmata : durvis pilnas ūdenskritumiem

Pēc Dievišķās Liturģijas

Tikai tur Dieva Asins par mani tiek lieta. Tikai tur sirdij mājas, visdrošākā vieta. Tikai tur dziļāk uzzinu: viss man no Viņa – dzīvība, saprāts un sirdsapziņa. Tikai tur beidzas mana mānīšanās – tikai tur, kur Dievam, ne cilvēkiem klanās. Tikai tur mitos pielūgt pats savu tēlu. Tikai tur Dievs par mani upurē Dēlu. Tikai tur spēju iemīlēt naidnieku savu. Tikai tur ne mums pašiem, bet Dievam dzied slavu. Tikai tur Dievs dzird katru nopūtu, dvesmu. Tikai tur es uzzinu, kas īsti esmu. Tikai tur kopā eņģeļi, netikļi, gani, svētie un grēc’nieki, sākot ar mani. Tikai tur grēku nožēla dvēseli rūdīs. Tikai tur manī Dieva Asinis plūdīs. Tikai tur Gaisma tumsu dzēš, raisa ik raizi. Tikai Baznīcā Dievs sevi dala kā Maizi.

Zuda Latvija, no Dieva kad atvija.
Atskanēs e pastā
Sejas griķenei
Google +
Iečivini
SHARE
YouTube