LĪNIJDEJA PASAULES ĻAUNĪŠIEM – Āra Liepiņa piemiņai

LĪNIJDEJA PASAULES ĻAUNĪŠIEM

Ne tikai latviešiem - 
Šīs savas rindas pāris,
Kā savu liecību,
Mums visiem atstājis Āris.

Varbūt viņš tiešām juta,
Vai pravietoja tiešām,
Ar kādām nāves saitēm
Mūs visus sējuši ciešām.

Varbūt ka medicīna 
Vēl vakar zinātne bija.
Bet šodien tā ir jauna 
Un ļauna reliģija.

Nu visi ārsti kā priesteri
Šīs kroņa sektas kultā,
Ar visu valdību varu 
Grib guldīt mūs nāves gultā.

Uz cilvēkiem kā žurkām 
Nu testē potes jaunas.
Nav slimība tik ļauna, 
Cik zāles pret to ļaunas.

Neviena patriota, 
Kas pavēl parlamentā,
Kas masku rasistu dzirksti 
Dedz žurnālistā un mentā.

Ar melu biedētām sirdīm 
un baiļu nomāktiem prātiem
Ļauj pūlis eksperimentēt 
Ar nāves preparātiem.

Par meliem ordeņus piešķir
Vai varas ekspertu godu,
Lai gan par genocīdu
Reiz sprieda nāves sodu.

Ai, Āri, kāpēc tik viegli 
Tu aiziešanai ļāvies?
Kaut biji tu kā milzis, 
Kā milzis nepakāvies.

Un tomēr atstāji visiem 
Šo īso testamentu,
Ka mūsu dzīvība nav vērta
Šim kultam pat vienu centu.

Es, Āri, neesmu noburts.
Sen dziedu to, ko sen jautu -
Ar varas instrumentiem
Steidz bendes galināt tautu.

"Avīzēs ietītām galvām
Tauta stāv rindā pēc nāves..."
Jau 97-tajā
Dziedāju, ka tādas stāvēs.

Ai, Āri, mēs vēl kā bērni
Ar naivu bērnu sirdi.
Ticu - nu tu to redzi,
Un  manu dziesmu dzirdi.

Tev nesen sūtīju saiti,
Kur klipā tevi iemontēju.
Tavs laiks nu mūžīga vērtība -
Nu visu publicēt spēju.


Kungs, lūdzos: apžēlo Āri! 
Lai līdzās eņģeļu sejas,
Lai Dieva godam viņš debesīs
Dej brašās līnijdejas!


Piedz.

Ja manas dienas būs skaitītas
Un ja no bailēm neapjuki,
Draugs, saki Pasaules Ļaunīšiem - 
Ka mani nāvēt nebij smuki.

kaspars dimiters
05.05.2021