atskaņu dienasgrāmata : durvis pilnas ūdenskritumiem

KRISTUS NO ILZESSALĀM

Cik mūžīgs laiks. Rudens dalījās ar ikonu zeltu. Dievs tā mūs mīl, ka jau šodien augšāmceltu. Jau šodien katram savu mūžību dotu, Ja mēs visi mīlētu Viņu, ne pīšļus, un to nožēlotu. Lai kā mums mīļa tumsa, kas nāk no mūsu alām, Pareizticības gaisma svētceļo pie mums pat no Ilzessalām. No svētā latvieša Jāņa un viņa vecāku mājām, Līdz kurām mēs, tikai daži latvieši, šogad svētaizstaigājām. Svētceļojums nav ceļš, staigājams pašu spēkiem. Tā ir atgriešanās tuvāk mājām. Atgriešanās no grēkiem. Tie kas Pareizticību peļ, arī Pestītāju Krustā peltu. Bet Viņš vienalga par tiem lūgtos un augšāmceltu. Kaut tālāk un tālāk no Dieva izklīst ļaudis pa malu malām, Kristus ik Liturģijā par visiem augšāmceļas un svētceļo pie katra. Arī no Ilzessalām.

 

Zuda Latvija, no Dieva kad atvija.
Atskanēs e pastā
Sejas griķenei
Google +
Iečivini
SHARE
YouTube