atskaņu dienasgrāmata : durvis pilnas ūdenskritumiem

Dzirkstošais krusts

Saule liec goda loku, paklanīdamās rietā. Ja “gods Dievam par visu”, viss vienmēr būs savā vietā. Vienkārši pļāvu zāli, lai saulīte pierotā nokalni, lejas. Viss kā parasti, bet liekas – viss radies no dzejas. Metu krustu – priecājos, cik ļoti tas dzirkstī. Viens pie otra labās rokas trīs pirksti, likti pie pieres, krūtīm un abiem pleciem. Kamēr krusts tā dzirkstīs, nekad nekļūsim mūžībai par veciem.

Zuda Latvija, no Dieva kad atvija.
Atskanēs e pastā
Sejas griķenei
Google +
Iečivini
SHARE
YouTube