atskaņu dienasgrāmata : durvis pilnas ūdenskritumiem

DIEVA OTA

Stefana-Ezras dzeja, Artura video Kaspara mūzika, Mikus Soloveja saksofons

katrs sirdspuksts var būt pakāpiens uz debesīm
kaut pusceļā nomirt, bet rāpjoties
tur augšā spīd saule un ceļš ir redzams
trešdien būsim debesīs,
ja otrdien piedosim
kāpsim, kamēr ir laiks,
pāri sev pie otra
kāpsim, kamēr par tauriņiem tapsim
kamēr mūs starp eņģeļiem
uzgleznos dieva ota

Atskanēs e pastā
Sejas griķenei
Google +
Iečivini
SHARE
YouTube