Dieva gotiņas

Uz baznīcas celiņa,
Ar astēm kā otiņas,
Marija actiņām
Pavada gotiņas.

Dievmāte Marija
Mariju ielūdza.
Kopā sirsniņās
Dievu tās pielūdza.

Pielūdza pilnu
Sirsniņu svētuma,
Debesu dārgumu,
Ne zemes lētuma.

Uz paradīzes celiņu,
Ar astēm kā otiņas,
Kopā ar Mariju
Dievu lūdz gotiņas.