atskaņu dienasgrāmata : durvis pilnas ūdenskritumiem

Atmoda jau bija

Pirmā Atmoda bija – Dainas tās laikā radās. Nākamā būs pēc kodolziemas. Darām visu, lai tā gadās.

Zuda Latvija, no Dieva kad atvija.
Atskanēs e pastā
Sejas griķenei
Google +
Iečivini
SHARE
YouTube