atskaņu dienasgrāmata : vingrotājs aleluja

Atmoda jau bija

Pirmā Atmoda bija – Dainas tās laikā radās. Nākamā būs pēc kodolziemas. Darām visu, lai tā gadās.

Zuda Latvija, no Dieva kad atvija.
Atskanēs e pastā
Google +
http://kasparsdimiters.lv/atmoda-jau-bija
Iečivini
SHARE
YouTube