atskaņu dienasgrāmata : vingrotājs aleluja

Ateja kurp atiet

Bībele plauktā, galdā Maize. Saime – no bērna līdz sirmam. Nams, pajumte, pavards. Svētums, vērtība. Pirmā vietā Radītājs, radības kronis, pēc tam ērtība. Pieveru acis, redzu – Straumēnu galds ar krēsliem. Tālāk no saimes ķemertiņš – vieta mēsliem. Ateja, uz kuru atiet tālāk no dzīves un darba radīšanas mājām. Malup atiet no visa tīrā, ašām vai gurušām kājām. Šodien viss daudzstāvu būros – masu ērtību balvas. Ēd, guļ un d-mēslo ērti viens otram uz galvas.

Zuda Latvija, no Dieva kad atvija.
Atskanēs e pastā
Google +
http://kasparsdimiters.lv/ateja
Iečivini
SHARE
YouTube